Publikační činnost

[1]          Kolektiv autorů. Ohřevy radiací – teorie a průmyslová praxe. Editor Jaroslav Mlýnek, Antonín Potěšil 2012, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012, Číslo publikace 55-064-1, ISBN 978-80-7372-884-7.

[2]          Loufek, Jan. Simulations of radiation heat transfer in design of alternative infrared emitters. Publikováno: XI. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms 2012. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012.

[3]          Loufek Jan, Hušek Martin. Simulation of infrared rating for industrial practice. Publikováno: 19th International conference engineering Mechanics 2013. Svratka. ISBN:978-80-87012-46-8

[4]          Loufek Jan, Vlas František. Usage of radiative heat transfer simulations to determine alternative reflector shape. Publikováno: 30th Danubia-Adria Symposium on advances in experimental mechanics. Primošten, Chorvatsko. 2013. ISBN 978-953-7539-17-7

[5]          Jan Loufek, Systém správy sítě s využitím SNMP. Bakalářská práce. Technická Univerzita v Liberci. 2007.

[6]          Jan Loufek, Zásuvný modul pro matching ontologií v systému Protégé. Diplomová práce. Technická Univerzita v Liberci. 2009.

[7]          Tyl, Pavel a Jan Loufek. COMP – Comparison of Matched Ontologies in Protégé. Publikováno: Information Technologies – Application and Theory (ITAT 2010), Bratislava, Slovensko, 2010, s. 107–110. ISBN 978-80-970179-3-4.

[8]          Tyl, Pavel a Jan Loufek. COMP: Comparing Ontology Matching Plug-in. Publikováno: Next Generation Web Services Practices, (Ed. A. Abraham, D. Húsek, V. Snášel), Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, s. 44–49. ISBN 978-0-7695-3821-1.