Product Details

  • návrh a realizace nového grafického rozhraní nad databází systému TUTOS
  • modifikace přístupových práv
  • propojení s dalšími systémy společnosti
  • Vytvořeno v Nette framework