Product Details

Aplikace pro potřeby disertační práce – simulace přenosu tepla zářením.

  • C#
  • OpenGL